தட்சிணப் பிரதேசத் திட்ட எதிர்ப்பு-காலங் கடந்த பாராட்டு :ம.பொ.சி

நடவடிக்கைக் குழுவின் நிர்வாகிகள் தேர்வு பற்றி சுவையான செய்தியன்றை இங்கு சொல்லியாக வேண்டும். தி. மு. க. தலைவர் அண்ணா அவர்களும் அவருடைய கழகத் தோழர்களும் திரு. பி. டி. ராசன் அவர்களைத் தலைவராக்கி..

தொடர்ந்து வாசிக்க


தட்சிணப் பிரதேசத் திட்ட எதிர்ப்பு-பெரியாருடன் பேச்சு:ம.பொ.சி

பெரியாருடன் பேச்சு: தட்சிண ‘ராஜ்யத் திட்டத்தை எதிர்க்கவும், தேவிகுளம்பீருமேடு தாலுக்காக்களை மீட்கவும், ‘தமிழ்நாடு’ பெயர் கோரிக்கைக்கு வெற்றி தேடவும் அனைத்துக் கட்சிகளும் கலந்த கூட்டணி ஒன்று அமைக்க விரும்பினேன். அதற்காக முதலில் தி. க...

தொடர்ந்து வாசிக்க


தட்சிணப் பிரதேசத் திட்ட எதிர்ப்பு-இரகசியத் தகவல்:ம.பொ.சி

நேருஜியின் தட்சிணப் பிரதேசத் திட்டம் வெளியாகும் வரை தமிழரசுக் கழகமானது தேவிகுளம், பீருமேடு பகுதிகளைக் கோரித்தான் போராட்டம் நடத்தியது. தட்சிணத் திட்டம் வெளியான, அதனையும் எதிர்த்துப் போராட்டம் நடத்துவதாக அறிக்கை வெளியிட்டேன். போராட்டத்தின் திட்டத்தில்..

தொடர்ந்து வாசிக்க


தட்சிணப் பிரதேசத் திட்ட எதிர்ப்பு-போர் தொடங்கினேன்:ம.பொ.சி

நேசமணியின் போக்கு!: தென்திருவிதாங்கூர்த் தமிழ்ப் பகுதிகளைத் தமிழகத் தோடு இணைக்க பசல் அலி கமிஷன் பரிந்துரைத்திருப் பினும், தமிழ்நாடு காங்கிரசோ, சென்னை மாநில அரசோ அதனை உற்சாகமாக வரவேற்கவில்லை. கேரளத்திலே அதற்குக் கடுமையான எதிர்ப்பிருந்தது...

தொடர்ந்து வாசிக்க


தட்சிணப் பிரதேசத் திட்ட எதிர்ப்பு-மகிழ்ச்சியும் அதிர்ச்சியும்:ம.பொ.சி

பசல் அலி கமிஷன் அறிக்கையை முதன் முதலாகப் படித்த போது ஒருபுறம் மகிழ்ச்சியும் மற்றொருபுறம் அதிர்ச்சியும் அடைந்தேன். மகிழ்ச்சிக்குக் காரணம், மொழிவாரி ராஜ்யக் கொள்கையைக் கமிஷன் ஏற்றுக் கொண்டு, அதன்படித் தமிழ் கொள்கையைக் கமிஷன்..

தொடர்ந்து வாசிக்க